RECURSOS

4t ESO

CONTINGUTS

Troba els recursos per a 4t d'ESO de les següents assignatures

1ª Avaluació

Activitat nº: 8

Títol: T de Teatre

Àrea: Valencià

Descripció: Els alumnes trien una escena teatral del llibre de lectura i la representen utilitzant tècniques teatrals.


Activitat nº: 9

Títol: L'entrevista de treball

Àrea: Valencià

Descripció: Els alumnes preparen per escrit una carta de presentació per a una entrevista de treball.

3ª avaluació

Activitat nº: 51

Títol: El meu projecte final

Àrea: Llatí

Descripció: Activitat d’expressió oral en castellà o valencià, lligada a la presentació d'un producte final relacionat amb els continguts de cultura estudiats.2ª Avaluació

Activitat nº: 30

Títol: Las Sinsombrero

Àrea: Lengua castellana y literatura

Descripció: Trabajo de investigación y exposición sobre una de las Sinsombrero, las mujeres silenciadas de la Generación del 27.

Activitat nº: 31

Títol: El asesinato de la profe de lengua

Àrea: Lengua castellana y literatura

Descripció: Los alumnos deben redactar un relato de misterio en el que narren en primera persona el asesinato de su profesora.

Activitat nº: 33

Títol: “Pompeya. El último día. Ego_____ sum. Estas son las últimas líneas que escribo”.

Àrea: Llatí

Descripció: Activitat d’expressió escrita en valencià o castellà. Els alumnes de Llatí hauran de redactar una carta d’acomiadament en 1ª persona, inventant un personatge de l'època i explicant com serien els seus últims moments abans que Pompeia fóra assolada pel Vesuvi. 


1ª avaluació

Actividad: 4

Título: Presenting a topic 

Área: Lenguas extranjeras, inglés

Descripción: Presentar en formato vídeo de duración no superior a los 3 minutos, una exposición de un tema que resulte interesante para el alumnado, en el que se argumente a favor o  en contra del tema expuesto. 

2ª avaluació

3ª avaluació

Actividad: 20

Título: If I were the major of my town 

Área: Lenguas extranjeras, inglés

Descripción: Presentar en formato vídeo de duración no superior a tres minutos, un discurso en el que se presenten como alcaldes de su pueblo o ciudad, presentando su pueblo o ciudad y las cosas que van a mejorar si salen elegidos como alcaldes, además usarán la estructuras estudiadas en clase, especialmente la segunda evaluación.

Actividad: 46

Título: Project about the book

Área: Lenguas extranjeras, inglés

Descripción: 


1ª avaluació

Activitat nº: 14

Títol: Mein Idol

Àrea: Llengües estrangeres - alemany

Descripció: Els alumnes parlen del seu ídol i expliquen la seua biografia i perquè els agrada.

2ª avaluació

3ª avaluació

Activitat nº: 39

Títol: Das Menu

Àrea: Llengües estrangeres - alemany

Descripció: L'alumne prepara la carta d'un restaurant o cafeteria i elabora també el seu codi QR.Activitat nº: 58

Títol: Schriftsteller und Stolpersteine

Àrea: Llengües estrangeres - alemany

Descripció: Els alumnes preparen una Stolperstein (pedra del record) dedicada a una víctima dels camps de concentració nazis i elaboren un mapa amb tots els camps existents durant la Segona Guerra Mundial.