RECURSOS

4t ESO

CONTINGUTS

Troba els recursos per a 4t d'ESO de les següents assignatures

1a Avaluació

Activitat nº:24 

Títol: Projecte Linoleo

Àrea: Expressió artística

Descripció: El alumnes a partir de la seua inicial faran una interpretació artística i personal de la seua lletra i la representaran com una linografía en paper i en tela.


Activitat nº: 12

Títol: Teatre a l'aula

Àrea: Valencià

Descripció: Els alumnes trien una escena teatral del llibre de lectura i la representen utilitzant tècniques teatrals.


Activitat nº: 22 

Títol: Construint els drets individuals 

Àrea: Geografia i Història 

Descripció: Estudi i debat sobre 5 constitucions espanyoles dels inicie del segle XX. Es tracta de veure els diferents canvis que es van anar realitzant d'acord amb les sensibilitats polítiques i socials que existien en eixos moments.


2a Avaluació

Activitat nº: 41

Títol: El meu exemple

Àrea: Valencià

Descripció: Els alumnes trien una familiar, conegut o company que és un exemple per ells per motius personals, professionals o socials.


3a Avaluació

Activitat nº: 71

Títol: I tu, l'uses?

Àrea: Valencià

Descripció: Cada alumne crea un eslògan que fomente l'ús del valencià a diverses àrees de la societat.


2a Avaluació

Activitat nº: 46

Títol: Las Sinsombrero

Àrea: Lengua castellana y literatura

Descripció: Trabajo de investigación y exposición sobre una de las Sinsombrero, las mujeres silenciadas de la Generación del 27.


1a avaluació

Activitat nº: 16

Títol: ¿Románticos?

Àrea: Lengua castellana y literatura

Descripció: Trabajo de investigación y exposición sobre los autores románticos más significativos.


Activitat nº: 47

Títol: El asesinato de la profe de lengua

Àrea: Lengua castellana y literatura

Descripció: Los alumnos deben redactar un relato de misterio en el que narren en primera persona el asesinato de su profesora.


Activitat: 52

Título: Europa habla latín

Àrea: Latín

Descripció: Conjunto de actividades destinadas a aprender las reglas de evolución fonética del latín al castellano y a las demás lenguas románicas como fruto de comparar las mismas palabras en diversas lenguas procedentes del latín. Para ello, habrán de traducir a diversas lenguas algún poema o canción que les guste y a partir de ahí seleccionar las palabras objeto de estudio.


1a avaluació

Activitat: 4

Títol:Travel blog

Àrea: Anglés

Descripció: Per parelles, han de crear un blog de viatges digital i després explicar a la resta de companys el pla de visites.


2a avaluació

3a avaluació

Activitat: 33

Títol: Podcast

Àrea: Anglés

Descripció: Els pòdcasts són una sèrie de continguts gravats en àudio i transmesos en línia. Estos poden ser gravats en diferents formats, com per exemple entrevistes o conversatorios sobre un tema específic. Els alumnes deuen de gravar un àudio en el que parlen d´un tema interesant per a ells.


Activitat: 65

Títul: Project about the book

Àrea: Anglés

Descripció: Per grups trien un llibre de lectura dels classics. Una vegada llegit i en suport cartolina presentaran a la resta de companys les dades més importants que consideren, com poden ser el resum del llibre, els persontages, el context.


1a avaluació

Activitat nº: 28

Títol: Mein Idol

Àrea: Llengües estrangeres - alemany

Descripció: Els alumnes parlen del seu ídol i expliquen la seua biografia i perquè els agrada.


2a avaluació

3a avaluació

Activitat nº: 58

Títol: Das Menu

Àrea: Llengües estrangeres - alemany

Descripció: L'alumne prepara la carta d'un restaurant o cafeteria i elabora també el seu codi QR.


Activitat nº: 83

Títol: Schriftsteller und Stolpersteine

Àrea: Llengües estrangeres - alemany

Descripció: Els alumnes preparen una Stolperstein (pedra del record) dedicada a una víctima dels camps de concentració nazis i elaboren un mapa amb tots els camps existents durant la Segona Guerra Mundial.