RECURSOS

1er ESO

CONTINGUTS

Troba els recursos per a 1er d'ESO de les següents assignatures

1a Avaluació

Activitat nº: 5

Títol: Exposició d' un globus terraqüi (oral)

Àrea: Valencià. Llengua i literatura

Descripció: Exposició d’un globus terraqüi (elaborat per cadascun dels grups) en el qual mostren la informació marcada que devien treballar prèviament.


2a Avaluació

Activitat nº: 34

Títol: Fullet i cartell informatiu sobre una ruta saludable (oral)

Àrea: Valencià. Llengua i Literatura

Descripció: Els alumnes elaboraran un cartell informatiu sobre una ruta saludable. Aquest cartell serà exposat a la classe de forma oral, amb la intenció de informar i promocionar la ruta assignada.


3a Avaluació

Activitat nº: 66 

Títol: Narradors d'històries/ El conte-rondalla (escrita)

Àrea: Valencià. Llengua i Literatura

Descripció: Treballem els gèneres literaris, en aquest cas el text narratiu. L'alumnat deurà elaborar un conte, d'elaboració pròpia, en el que incloguen elements propis de les civilitzacions històriques (treballades a l'assignatura de Història). Cada alumne deurà fer menció a la civilització assignada, insertant el context de la seua història en aquesta època.


Activitat nº: 67 i 76

Títol: Representació teatral: el teatre clàssic (oral)

Àrea: Valencià. Llengua i Literatura i Geografia i Història.

Descripció: Treballem els gèneres literaris, en aquest cas el text teatral. Els alumnes han d'elaborar un guió teatral organitzats per equips i després respresenta-lo. En aquest cas, deuran elaborar, tant el guió com l'escenografia i el vestuari de l'obra teatral. A cada grup d'alumnes se li assignarà un mite grec o romà sobre el que basar la seua representació teatral. Així mateix, aquest producte final serà elaborat conjuntament amb l'assignatura de Geografia i Història.


1a Avaluació

Activitat nº: 6

Títol: Descripción personal

Àrea: Lengua castellana y literatura

Descripció: Descripción física y psicológica que realizará el alumnado de si mismo, una vez se haya trabajado este tipo de texto en el aula y puedan conocer sus características formales.


2a avaluació

Activitat nº: 34

Títol: Folleto y tríptico sobre una ruta saludable (escrito)

Àrea: Lengua Castellana y Literatura

Descripció: Los alumnos deben redactar i editar una infografía o tríptico donde se promocione una ruta, asignada previamente por el profesorado.


Activitat nº: 35

Títol: Entrevista al pasado (oral)

Àrea: Lengua Castellana y Literatura

Descripció: trabajamos los géneros periodísticos, en este caso la entrevista. El alumnado, por parejas, deberá "meterse" en la piel de un personaje del pasado (Prehistoria, Egipto, Mesopotamia) y mostrar cómo era su día a día, a través de la respuesta a una serie de preguntas que le realizará el compañero, preparadas previamente.


3a avaluació

Activitat nº: 66 

Títol: Narradores de historias/el cuento (oral)

Àrea: Lengua Castellana 

Descripció: El alumnado deberá exponer, de forma oral, el cuento que habrán elaborado para trabajar la competencia escrita en valenciano. Para ello deberán situarse en el aula como si se pusieran en la piel de un "cuentacuentos", ya que se valorará la interacción con el grupo, la espontaneidad o la puesta en escena.


Activitat nº: 67

Títol: Teatro griego (escrita)

Àrea: Lengua Castellana 

Descripció: El alumnado deberá elaborar, en grupos de cuatro, el guión de una obra teatral, basada en los mitos griegos y romanos. Esta guión será utilizado por el mismo grupo para su posterior representación (competencia oral en valenciano), ante la clase.


Egipto

1a avaluació

Activitat nº: 1

Títol: This is me!

Àrea: Llengües estrangeres - Anglés

Descripció: Realitzar una presentació individual, d'una durada al voltant de 3 minuts, en la què es presenten ells mateixos i elles mateixes.


2a avaluació

3a avaluació

Activitat nº: 30

Títol: An instagram profile

Àrea: Llengües estrangeres - Anglés

Descripció:   Per grups i en format paper, els alumnes i alumnes realitzen un perfil de *instagram d'algun personatge que *poara ells siga rellevant i que no tinga ja creat el seu perfil. Este personatge pot ser real o fictici. La duració és de 3 minuts màxim.


Activitat nº: 62

Títol: Knolling about the reading book

Àrea: Llengües estrangeres - Anglés

Descripció: Després de la lectura del llibre "The Boy with the Dark Secret", l'alumnat havia de preparar un knolling amb 5 objectes destacables del llibre.

Un cop presentat, l'alumnat, de manera individual, havia de fer una presentació oral d'entre 2 i 3 minuts en què s'explique per què han  escollit estos objectes.


KNOLLING 3º TERM.pptx

1a avaluació

Activitat nº: 25

Títol: Das bin ich

Àrea: Llengües estrangeres - alemany

Descripció: L'alumne es presenta, indicant el seu nom, procedència, edat, gustos...


2a avaluació

3a avaluació

Activitat nº: 55

Títol: Familienstammbaum

Àrea: Llengües estrangeres - alemany

Descripció: L'alumne presenta el seu arbre genealògic per tal de treballar el vocabulari de la família, professions, edat...


Activitat nº: 80

Títol: Stundenplan

Àrea: Llengües estrangeres - alemany

Descripció: L'alumne presenta el seu horari (real o inventat) per tal de treballar el vocabulari de les assignatures, números ordinals, preferències...