RECURSOS

2n Batxillerat

CONTINGUTS

Troba els recursos per a 2n de Batxillerat de les següents assignatures

2a Avaluació

Activitat nº: 42

Títol: Debatim

Àrea: Valencià

Descripció: Els alumnes realitzen una sèrie de debats sobre possibles temes d'actualitat wur poden ser tema EBAU: immigració, ecologisme, llengua o societat.


Activitat nº: 51

Títol: Glosari Vocabulari Lèxic

Àrea: Geografia i Història d'Espanya

Descripció: Confecció d'un glosari/vocabulari amb termes i conceptes específics de les matèries en qüestió que utilitzarem per a treballar les nostres assignatures amb un llenguatge específic i propi de la nostra àrea.

1a avaluació

Activitat nº: 29

Títol: Einen Betrieb erreichen 

Àrea: Llengües estrangeres - alemany

Descripció: L’alumnat s’organitza en grups i decideix quin tipus d’empresa / negoci vol crear i pensa un nom, ubicació i possibles departaments. També creen un logotip i un slogan publicitari i dissenyen les instal·lacions amb una aplicació específica per a aquest fi. Amb tot açò, preparen una presentació que faran a classe a la resta de companys. 

Recurs: Accedir


2a avaluació

Activitat nº: 59

Títol: Einen Betrieb erreichen

Àrea: Llengües estrangeres - alemany

Descripció: Seguint amb el projecte anual, ara els alumnes creen la pàgina web de la seua empresa que ha d’incloure: preus, ofertes, horaris, personal… 

Recurs: Accedir


3a avaluació

Activitat nº: 84

Títol: Einen Betrieb erreichen

Àrea: Llengües estrangeres - alemany

Descripció: Per a finalitzar el projecte anual, els grups prepararan els seus currículums vitae en alemany i prepararan una entrevista de feina també en aquest idioma. 

Recurs: Accedir 

Activitat nº: 79

Títol: Dissertació filosòfica i artística

Àrea: Història de l'art-  Història de la filosofia

Descripció: Per a finalitzar el treball anual, l'alumnat demostrarà la capacitat per a fer una dissertació de tipus filosòfic i artístic.

Recurs: Accedir a la dissertació filisòfica

              Accedir al comentari-dissertació d'una obra artística

1a avaluació

Activitat nº: 19

Títol: Exposicions de literatura.

Àrea: Llatí i Grec.

Descripció: Els alumnes han d’exposar els temes de literatura que trien. A més, hauran d’aprofundir investigant la seua recepció clàssica del gènere escollit.