RECURSOS

2n Batxillerat

CONTINGUTS

Troba els recursos per a 2n de Batxillerat de les següents assignatures

2ª Avaluació

Activitat nº: 35

Títol: Els nostres autors

Àrea: Valencià

Descripció: Els alumnes realitzen un treball bibliogràfic sobre els autors valencians del temari de segon de batxillerat.


Activitat nº: 32

Títol: Glosari Vocabulari Lèxic

Àrea: Geografia i Història d'Espanya

Descripció: Confecció d'un glosari/vocabulari amb termes i conceptes específics de les matèries en qüestió que utilitzarem per a treballar les nostres assignatures amb un llenguatge específic i propi de la nostra àrea.

1ª avaluació

Activitat nº: 16

Títol: Tourismus - Reiseziele

Àrea: Llengües estrangeres - alemany

Descripció: L'alumnat s'organitza en grups i elabora dos presentacions amb dos destinacions diferents per a presentar-les als companys com a possibles destinacions de viatge de final de curs. Una vegada presentats, entre tots trien la millor destinació.

Recurs: Accedir


2ª avaluació

Activitat nº: 40

Títol: Tourismus - Meine Klassenreise

Àrea: Llengües estrangeres - alemany

Descripció: Seguint amb el projecte presentat la primera avaluació, ara els alumnes preparen el viatge amb la destinació elegida indicant, dia a dia, les activitats i llocs a visitar, dates indicades, vols, preus, restaurants...

Recurs: Accedir


3ª avaluació

Activitat nº: 59

Títol: Tourismus - Spaniern in der Welt

Àrea: Llengües estrangeres - alemany

Descripció: L'alumnat elabora un video similar a "Españoles en el mundo" on expliquen la seua vivència a l'estranger.

Recurs: Accedir