RECURSOS

2n ESO

CONTINGUTS

Troba els recursos per a 2n d'ESO de les següents assignatures

1a Avaluació

Activitat nº: 7

Títol: Video ressenya

Àrea: Llengua i literatura: valencià

Descripció: Expressió oral (individual o per parelles). L'alumnat deurà elaborar una video-ressenya que incloga els apartats propis d'aquest tipus de text (ressenya crítica). L'objectiu serà mostrar l'obra escollida de forma que es genere interés sobre ella, seleccionant les dades més rellevants per incloure a l'exposició.

VID-20231104-WA0014.mp4
VID-20231204-WA0001.mp4

Activitat nº: 8

Títol: Entrevista al meu company

Àrea: Llengua i literatura: valencià

Descripció: Expressió escrita (individual). L'alumnat deurà elaborar una descripció física i psicològica del seu companya/a, en la que incloga tots aquells aspectes propis d'aquest tipus de text. Per a la realització de l'activitat caldrà anotar (sessió prèvia) la informació necessària respecte al company per poder descriure'l posteriorment.


Activitat nº: 9

Títol: Marxandatge d'una novel·la

Àrea: Llengua i literatura: valencià

Descripció: Competència lectora. Per parelles o individual. L'activitat consistirà en promocionar la lectura de Missió Pandèmia, elaborant una sèrie de productes que ens ajuden en aquesta tasca de difussió. Per a la seua elaboració, s'escolliran 4 tipus de productes basats en frases, personatges o imatges del llibre, a partir dels quals es realitzarà el seu disseny.


2a Avaluació

3a Avaluació

Activitat nº: 36

Títol: Els espantacriatures (resentem un personatge de la cultura popular valenciana) 

Àrea: Llengua i literatura: valencià

Descripció:  Expressió oral (parelles). Per realitzar l'activitat caldrà escollir un dels personatges que seran mostrat a l'alumnat mitjançant un enllaç web- Aquests personatges seran els propis de l'imaginari tradicional de la cultura valenciana (espantacriatures). Una vegada escollit, s'haurà de mostrar a la classe, exposant el seu aspecte físic, psicològic, origen, llegendes, etc.


Activitat nº: 68

Títol: Elaborar un text instructiu (acció/situació de la vida quotidiana). 

Àrea: Llengua i literatura: valencià

Descripció: Expressió escrita (individual). Els textos prescriptius mostren una estructura que s'utilitza per orientar o guiar el nostre comportament o les nostres activitats. Entre ells trobem textos normatius o instructius. Així mateix, l'alumnat deurà redactar les instruccions per realitzar una activitat comuna, seguint la seua estructura pròpia: títol, objectiu i procediment. Caldrà revisar la seua correcta redacció (100-150 paraules).


Rondalles Valencianes

Activitat nº: 37

Títol: La rondalla valenciana

Àrea: Llengua i literatura: valencià

Descripció: Expressió escrita (individual). Es proposa l'escriptura d'una rondalla (text narratiu) en la que s'utilitzen els elements propis d'aquest tipus de text, tal com elements propis de la cultura valenciana. Així mateix es demana a l'alumnat la introducció en la narració d'una de les espantacriatures pròpies del bestiari valencià.


Activitat nº: 69

Títol: Elaborar un plat tradicional

Àrea: Llengua i literatura: valencià

Descripció: Expressió oral. Per parelles o de forma individual, caldrà elaborar una recepta d'un plat típic de la cultura valenciana (o del país d'origen de l'alumne). Caldrà seguir l'estructura pròpia dels textos instructius, treballada també en la competència escrita. Serà necessari l'ús d'un vocabulari correcte i l'elaboració d'una presentació que acompanye l'exposició (3-5 minuts de durada).


1a Avaluació

Activitat nº: 13

Títol: Seres imaginarios

Àrea: Lengua castellana y literatura / Plástica

Descripció: .

Trabajo individual 


2a Avaluació

3a Avaluació

Activitat nº: 89

Títol: Bingo lector

Àrea: Lengua castellana y literatura

Descripció: Comprensión de la lectura a través del juego. Realizamos una batería de preguntas y el alumnado al azar escoge unas. Creamos la pregunta comodín que escogen entre tres opciones. Comprobamos la lectura, su comprensión y expresión escrita.


Activitat nº: 88

Títol: Muchas maneras de contar una historia

Àrea: Lengua castellana y literatura

Descripció: Construir una historia a partir de unas viñetas.

Exposición escrita.

05_HAY MUCHAS MANERAS DE CONTAR UNA HISTORIA.pdf

Activitat nº: 43

Títol: Booktuber

Àrea: Lengua castellana y literatura

Descripció: Se trata de grabar un vídeo para realizar una reflexión del libro que acabamos de leer: INVISIBLE. El vídeo debe centrarse en tres elementos:


Activitat nº: 72

Títol: EL ojo de la cerradura

Àrea: Lengua castellana y literatura

Descripció: Hay una característica que consideramos fundamental para cualquier persona que quiera contar historias: la curiosidad. Un escritor o una escritora no sólo es esa persona que disfruta de la escritura; también es alguien que siente interés por materias muy diversas y a quien, además, le encanta observar.

Partiendo precisamente de esa curiosidad, se nos ha ocurrido un interesante disparador para el comienzo de un relato y lo hemos utilizado para crear un nuevo ejercicio de escritura, de manera que también podáis utilizarlo vosotros, a ver qué se os ocurre.

El ejercicio consiste en tomar como arranque la frase “Miró por el ojo de la cerradura”, y luego responder a una serie de preguntas:

Este ejercicio parte de la premisa “Miró por el ojo de la cerradura”. Para comenzar, responde a las siguientes preguntas:

1.  ¿Quién mira por el ojo de la cerradura?

2.  ¿Por qué mira por el ojo de la cerradura?

3.  ¿Qué ve a través del ojo de la cerradura?


1a Avaluació

Activitat nº: 2

Títol: TV news 

Àrea: Llengües estrangeres - Anglés

Descripció: Després de repàs del temps en passat el alumnes elaboren una presentació de 5-7 mínuts en grup que després realitzaran a l'aula.

La presentació ha de ser un noticiari on incloguen el vocabulari explicat als primers temes del curs.


20221026_2055421.mp4

2a Avaluació

3a Avaluació

Activitat nº: 31

Títol: Knolling about objects from the past

Àrea: Llengües estrangeres - Anglés

Descripció:  l'alumnat havia de preparar un knolling amb 5 objectes del passat.

Un vegada presentat, l'alumnat, de manera individual, havia de fer una presentació oral d'entre 2 i 3 minuts en què s'explique per què han  escollit estos objectes.


Activitat nº: 63

Títol: All about.....

Àrea: Llengües estrangeres - Anglés

Descripció: 

Per grups trien un llibre de lectura sobre un país de llengua anglesa All about..... en estos llibres es parla de la història del país, cultura i tradicions. Una vegada llegit i en suport cartolina presentaran a la resta de companys les dades més importants que consideren.


1a avaluació

Activitat nº: 26

Títol: Freizeit bei uns.

Àrea: Llengües estrangeres - alemany

Descripció: L'alumne explica què és el que fa al seu temps lliure i treballa el vocabulari de hobbies, esports, espais de temps lliure...

Recurs: Accedir


2a avaluació

3a avaluació

Activitat nº: 56

Títol: So ist es bei uns

Àrea: Llengües estrangeres - alemany

Descripció: L'alumne parla de la seua ciutat/poble indicant què és el que hi ha o no hi ha, treballant així el vocabulari de llocs de la ciutat.

Recurs: Accedir


Activitat nº: 81

Títol: Eine Person beschreiben

Àrea: Llengües estrangeres - alemany

Descripció: L'alumne descriu l'aspecte físic d'una persona, indicant característiques físiques i també aspecte parlant de la roba o de l'outfit que portaria. Així, treballa el vocabulari de la roba vist a classe. 

Recurs: Accedir 


1a avaluació

Activitat nº: 20

Títol: Coneix el teu barri

Àrea: Geografia i Història

Descripció: En grups, els alumnes han de cercar informació sobre el seu entron més directe, fer un anàlisi dels seus recursos i mancançes i, per últim, exposar les seues conclusions a la resta de la classe.

Recurs: Accedir


2a avaluació

3a avaluació

Activitat nº: 49

Títol: La València Medieval

Àrea: Geografia i Història

Descripció: Els alumnes han de fer un exercici de mediació explicant als nostres alumnes d'intercanvi els diferents monuments medievals que hi han en València.

Recurs: AccedirActivitat nº: 77

Títol: Dones extraordinàries en temps de catedrals 

Àrea: Geografia i Història

Descripció: Amb l'objectiu de coneixer els assoliments i reptes de les dones medievals, els alumnes hauran de buscar informació i cercar quines dones van ser les promotores de la cultura en  una època on no es tenia accés a l'educació.

Recurs: Accedir