RECURSOS

3r ESO

CONTINGUTS

Troba els recursos per a 3r d'ESO de les següents assignatures

1a Avaluació

Activitat nº: 5

Títol: Escriure el desenllaç d'un relat

Àrea: Llengua i literatura: valencià

Descripció: Expressió escrita. 

Amb l'elaboració d'un relat s'expressen les històries reals o imaginàries que l'autor pretén narrar. En aquesta activitat, cal continuar la història assenyalada al llibre de text de l'assignatura i elaborar un desenllaç, seguint l'estructura pròpia d'un text narratiu (200-250 paraules).

Activitat nº: 6

Títol: Narració medieval

Àrea: Llengua i literatura: valencià

Descripció: Expressió oral. Relatar de forma resumida un dels contes de l'obra El cul que cantava i altres relats medievals d'humor. A més, cal incloure un apartat amb informació sobre un tema que tinga relació amb el relat escollit (cavallers, església, fira, etc., de l'edat mitjana) i realitzar una presentació que acompanye l'exposició (3-5 minuts de duració).

2a Avaluació

3a Avaluació

Activitat nº: 22

Títol: Redactar una ressenya crítica

Àrea: Llengua i literatura: valencià

Descripció: Expressió escrita. Amb l'elaboració de la ressenya s'expressen les impressions que una obra ens ha produït. Cal escollir una lectura per elaborar una ressenya, i redactar-la seguint l'estructura pròpia d'aquest tipus de text (200-250 paraules).

Activitat nº: 47

Títol: Redactar una escena teatral.

Àrea: Llengua i literatura: valencià

Descripció: Expressió escrita. Cal que l'alumne es pose en la pell d'un guionista i elaborar el seu propi text teatral. Caldrà redactar un text en el que s'incloguen les característiques pròpies del gènere teatral i incloure obligatòriament unes paraules clau marcades pel professorat (200-250 paraules).

Activitat nº: 21

Títol: Elaborar una presentació d'una pel·lícula o sèrie.

Àrea: Llengua i literatura: valencià

Descripció: Expressió oral. Cal elaborar la presentació oral d'una pel·lícula o sèrie incloent les dades bibliogràfiques, sinòpsi, relació amb altres obres de la mateixa temàtica, elements destacables i una crítica personal. Serà necessari l'ús d'un vocabulari correcte i l'elaboració d'una presentació que acompanye l'exposició (3-5 minuts de durada).

Activitat nº: 48

Títol: Festes i tradicions de la Comunitat Valenciana

Àrea: Lllengua i literatura: valencià

Descripció: Expressió oral. La nostra comunitat és un territori ric en manifestacions festives, tradicionals i culturals. Es proposa que els alumnes investiguen sobre el patrimoni festiu i tradicional de les seues localitats o localitats veïnes i mostren als companys les seues costums i tradicions. Serà necessari l'ús d'un vocabulari correcte i l'elaboració d'una presentació que acompanye l'exposició (3-5 minuts de durada).

1ª Avaluació

Activitat nº: 7

Títol: Podcast El Cid

Àrea: Lengua castellana y literatura

Descripció: Los alumnos realizan una entrevista a Rodrigo Díaz de Vivar y la editan y publican en formato podcast.

2ª avaluació

Activitat nº: 27

Títol: Entrevista a Celestina

Àrea: Lengua castellana y literatura

Descripció: Los alumnos preparan por parejas una entrevista al personaje de Celestina en el siglo XXI.

Activitat nº: 28

Títol: Pequeñas heroicidades

Àrea: Lengua castellana y literatura

Descripció: Mediante la narración los alumnos relatarán una historia de superación personal que les haya convertido en "pequeños héroes cotidianos".

1ª avaluació

Actividad: 3

Título: Instagram profile

Área: Inglés

Descripción: Por grupos y en formato papel, los alumnos y alumnas realizan un perfil de instagram de algún personaje que poara ellos sea relevante y que no tenga ya creado su perfil. Este personaje puede ser real o ficticio. La duración es de 3 minutos máximo.

2ª avaluació

3ª avaluació

Actividad: 19

Título: How to improve your city

Área: Inglés

Descripción: Los alumnos y alumnas realizan un video de entre un minuto y medio y tres minutos donde explican como pueden mejorar su ciudad/ pueblo. Para ello se ayudan de imágenes actuales sobre lugares que ellos consideran que necesitan un cambio y explican cómo lo mejorarían. 

Actividad: 45

tulo: Project about the book

Área: Inglés

Descripción: 


1ª avaluació

Activitat nº: 14

Títol: Mein Traumzimmer

Àrea: Llengües estrangeres - alemany

Descripció: L'alumne dissenya, amb una aplicació de disseny d'interiors, la seua habitació somiada i explica on està situada cada peça de mobiliari per a treballar aquest vocabulari juntament amb la gramàtica de l'avaluació: preposicions, verbs de situació i Dativ.


2ª avaluació

3ª avaluació

Activitat nº: 38

Títol: Wir machen ein Fest

Àrea: Llengües estrangeres - alemany

Descripció: L'alumne organitza una festa temàtica en equip i indica la data, tema, lloc, activitats, menjar, música...

Recurs: Accedir 

Activitat nº: 57

Títol: Dinge vergleichen

Àrea: Llengües estrangeres - alemany

Descripció: Per tal de treballar el Komparativ, els alumnes comparen tres ciutats, llibres, cantants...

Recurs: Acccedir