RECURSOS

1r Batxillerat

CONTINGUTS

Troba els recursos per a 1r de Batxillerat de les següents assignatures

1ª Avaluació

Activitat nº: 10

Títol: Exposicions d’història i civilització romana

Àrea: Llatí

Descripció: Activitat d’expressió oral: Els alumnes de Llatí han d’exposar els temes d’història o cultura romana que trien. A més, hauran d’aprofundir fent una recerca sobre un personatge rellevant referent al seu tema. Poden triar qualsevol llengua per a expressar-se.

2a Avaluació

Activitat nº: 41

Títol:  Promaq

Àrea: Dibuix Técnic i Grec

Descripció: Per tal d’exposar de manera efectiva i amena aquesta primera part teòrica, l’alumnat va recolzar les seues ponències amb material audiovisual (Power Point, Genially...), perquè cada punt proposat del projecte quedara el més ben explicat possible i s’aprofundira en els continguts com cal. Així mateix, s’ha observat amb una valoració positiva que cada alumne, cada membre d’un equip, presentava un nivell de competència lingüística adient a l’activitat i context requerit, però, diferent els uns dels altres.

3a Avaluació

Activitat nº: 34

Títol: Promaq

Àrea: Dibuix Tècnic i Grec

Descripció: Pel que fa a la realització i definició dels plànols, el procés s’ha dut a terme a classe. que fa a la construcció de la maqueta, ha sigut montada per cadascú durant les vacances de Pasqua. El projecte ha sofert la següent modificació: en lloc de construir la maqueta col·lectivament, ha hagut de desenvolupar-se de forma individual, havent de presentar cada alumne la seua pròpia maqueta en miniaturaInfografía Escolar Colorida Niveles de Comprensión.pdf

3a Avaluació

Activitat nº: 75

Títol: Festes i tradicions

Àrea: Valencià

Descripció: Els alumnes realitzen en grup un treball d'investigació i exposició de ls festes o esdeveniments culturals propis del territori.2a Avaluació

Activitat nº: 42

Títol: Fake News

Àrea: Lengua castellana y literatura

Descripció: Los alumnos realizan un  trabajo de investigación sobre la desinformación y su impacto en la sociedad actual. Buscan y clasificación información sobre su origen y contenido y aportan herramientas para combatirlas.

ProyectoFAKENEWS.pdf

3a Avaluació

Activitat nº: 52

Títol: Seminarios de Biología, Geología y Ciencias Ambientales

Àrea: Biología, Geología y Ciencias Ambientales

Descripció: Los alumnos forman grupos de trabajo de 1-4 personas. Los seminarios consisten en el diseño, planificación y desarrollo de pequeñas investigaciones guiadas por el profesor, seleccionando y utilizando fuentes de información fiables. 

Los grupos presentan los resultados al resto de la clase con un lenguaje adecuado y la ayuda de un póster científico y /o distintas aplicaciones informáticas. 

1a avaluació

Activitat nº: 85

Títol: Tourismus - Reiseziele

Àrea: Llengües estrangeres - alemany

Descripció: L'alumnat s'organitza en grups i elabora dos presentacions amb dos destinacions diferents per a presentar-les als companys com a possibles destinacions de viatge de final de curs. Una vegada presentats, entre tots trien la millor destinació.

2a avaluació

3a avaluació

Activitat nº: 86

Títol: Tourismus - Meine Klassenreise

Àrea: Llengües estrangeres - alemany

Descripció: Seguint amb el projecte presentat la primera avaluació, ara els alumnes preparen el viatge amb la destinació elegida indicant, dia a dia, les activitats i llocs a visitar, dates indicades, vols, preus, restaurants...

Activitat nº: 87

Títol: Tourismus - Spaniern in der Welt

Àrea: Llengües estrangeres - alemany

Descripció: L'alumnat elabora un video similar a "Españoles en el mundo" on expliquen la seua vivència a l'estranger. 

Recurs: Accedir